fbpx

Voedingsleer volgens de Chinese Geneeskunde

chinese voedingsleer

Voedingsleer volgens de Chinese Geneeskunde – Energetica

Voedingsleer is een belangrijk onderdeel van de Chinese Geneeskunde. Waar in het Westen veelal wordt gekeken naar vitaminen, mineralen, calorieën en biochemische samenstelling van voeding kijkt de Chinese Geneeskunde meer naar de  de energetische kwaliteit van voeding en hoe dit ons beïnvloedt.

De energetica van een voedingsmiddel zegt iets over het effect van de voeding op ons lichaam.  Deze eigenschappen omvatten smaak, kleur, temperatuur, de betrokken meridianen, Yin-Yang, richting en het bijbehorende orgaansysteem.

Bij de Chinese voedingsleer wordt er gekeken welke voeding past bij een bepaald persoon.  Wat voor de ene persoon goed is, is niet per definitie ook goed voor een ander.

Het doel is om door het eten van de juiste voedingsmiddelen een goede energetische balans te verkrijgen. Iedereen zou juist die voedingsmiddelen moeten eten, die passen bij je constitutie, het klimaat en de omstandigheden waarin je verkeert. Een eerste stap is beoordelen welk type constitutie je hebt.

Voeding kan het lichaam verwarmen of afkoelen

Personen met een ‘warme’ of ‘yange’ constitutie hebben vaak de volgende kenmerken: voeding chinese geneeskundewarm lichaam, rood gezicht, dorst, voorkeur voor koude drank, grote eetlust, geneigd tot constipatie, extroverte persoonlijkheid.
Het ‘koude’ of meer ‘yinne’ type zal zich meer in deze eigenschappen herkennen: bleek gezicht, last van kouwelijkheid, gebrekkige eetlust, breiïge ontlasting of diarree, weinig energie, slaapt veel, introverte persoonlijkheid.

⇓ Lees meer ⇑

Meestal is er een mix van koude en warmte, maar zal één type dominant zijn. Dit is cruciaal voor de keuze van je voeding. Een ‘warm’ type zou meer koelend voedsel moeten eten, terwijl een ‘koud’ type meer gebaat is bij verwarmende voeding.

Kleur en smaak

De kleur en de smaak van een voedingsmiddel zegt iets over het corresponderende orgaan en meridiaanstelsel.  Deze kunnen de energie van het element en de conditie van de organen ondersteunen.

Bereidswijze

Ook de wijze van bereiding verandert de energetische werking van eten veranderen.  Bakken, braden, koken enz. hebben allen een eigen specifieke invloed op het voedingsmiddel.